Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Przyrost punktu rastrowego – kiedy i jak?

W zależności od właściwości papieru zadrukowany punkt rastrowy może się powiększyć, np. ze względu na chłonność papieru.
Łatwo można to sobie wyobrazić, rysując piórem kreskę na papierze kredowym i na chusteczce higienicznej. Pióro tej samej grubości na papierze kredowym pozostawi cieńszą kreskę niż na chusteczce higienicznej co widać na powyższym zdjęciu.

Dla papieru, na którym w technologii ColdSet drukowana jest „Gazeta Wyborcza”, „Metro” i dodatki przyrost punktu rastrowego może wynieść nawet 30% i największy jest dla rastra o pokryciu powierzchni 40-60%. Np. jeśli w projekcie mamy szarość (C:0, M:0, Y:0, K:60), to po wydrukowaniu szarość może być ciemniejsza nawet o 30% (C:0, M:0, Y:0, K:78), co widać na poniższej ilustracji.

Przyrost punktu rastrowego – o co zadbać? – czytaj więcej

Masz więcej pytań? Napisz do nas.

Przyrost punktu rastrowego - kiedy i jak?

Co to jest punkt rastrowy?

To punkt, który zostaje pokryty w druku farbą.
Powierzchnia pokrycia punktu rastrowego wyrażona jest w procentach (0-100). Na ilustracji pokazano w sporym powiększeniu aple w różnych odcieniach szarości (K:20, K:40, K:60, K:80), by pokazać, jak wyglądają poszczególne punkty rastrowe. Przyrost punktu rastrowego może przynieść nieoczekiwane rezultaty w druku, dlatego warto wiedzieć, jak to działa i na co zwrócić uwagę.

Przyrost punktu rastrowego – kiedy i jak? – czytaj więcej

Masz więcej pytań? Napisz do nas.
Jak włączyć/wyłączyć overprint?

W programach: QuarkXPress, InDesign, Illustrator, CorelDraw można włączyć/wyłączyć funkcję overprint (nadrukowanie) dla poszczególnych elementów zaznaczonego obiektu (np. wypełnienie, obrys). Ilustracja przedstawia, jak otworzyć taki panel. QuarkXPress i InDesign mają domyślnie ustawiony overprint (nadrukowanie) dla koloru czarnego (K:100%). W programie InDesign funkcję tę można wyłączyć z menu Edycja > Preferencje > Wygląd czerni…, a w Quarku z panelu Informacje o zalewkach (Ctrl+F12).

Włączenie funkcji overprint (nadrukowanie) jest możliwe dla wszystkich kolorów użytych w projekcie. UWAGA! Nie należy używać funkcji overprint (nadrukowanie) dla koloru białego!

W Photoshopie nie ma funkcji overprint, ale można uzyskać dokładnie ten sam efekt. Należy zaznaczyć warstwę, która ma być nadrukowana, i zmienić jej tryb mieszania w panelu Warstwy (F7) na: Pomnóż. Można to zrobić również z menu górnego Photoshopa Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania > Tryb mieszania: Pomnóż.

Aby sprawdzić, czy wszystkie czarne (K:100%) elementy są nadrukowane, należy otworzyć Kanały (F7, zakładka Kanały, lub menu górne Photoshopa: Okno > Kanały). Poprawnie zrobiony overprint (nadrukowanie) spowoduje, że wyłączenie kanału czarnego nie zostawi białych miejsc tam, gdzie są nadrukowane czarne (K:100%) elementy.

Co to jest overprint? – czytaj więcej
Co to jest punkt rastrowy? – czytaj więcej

Masz więcej pytań? Napisz do nas.
Po co włączać overprint?

Warto wiedzieć, że druk offsetowy najczęściej polega na czterokrotnym zadrukowaniu arkusza papieru farbami: cyan (C), magenta (M), żółty (Y) i czarny (K).

Niektóre rodzaje papieru w czasie druku zmieniają nieco swój kształt, co utrudnia idealne dopasowanie wszystkich czterech kolorów. Np. na papierze używanym do druku „Gazety Wyborczej” przesunięcie kolorów w druku (jak ostrzega specyfikacja techniczna) może wynosić nawet 0,5 mm. Overprint (nadrukowanie) włączone dla czarnych liter pozwala uniknąć białych „cieni” przy literach, które mogłyby powstać przy przesunięciu ostatniego koloru.

Ilustracja przedstawia zalety i zagrożenia stosowania tej funkcji. Włączony overprint (nadrukowanie) eliminuje powstanie białego cienia. Trzeba uważać z funkcją overprint (nadrukowanie) dla czarnych apli przykrywających kolorowe tła. Ostre przejścia między kolorami mogą być widoczne spod takich apli, co widać po lewej stronie ilustracji. Dzieje się tak ponieważ farby używane w druku offsetowym nie pokrywają idealnie zadrukowywanego podłoża. Kolory lekko mieszają się ze sobą.

Jak włączyć/wyłączyć overprint? – czytaj więcej

Masz więcej pytań? Napisz do nas.
Co to jest overprint?

Krótko mówiąc, overprint (nadrukowanie) to funkcja, która pozwala na nadruk farby na jakieś kolorowe tło niezawierające tego koloru. Brak funkcji overprint (nadrukowanie) powoduje, że tło będzie miało białe miejsce gotowe na przyjęcie ostatniego koloru.

Na ilustracji kolor czarny (K:100%) ma wyłączoną lub włączoną funkcję overprint (nadrukowanie).

Po co włączyć overprint – czytaj więcej

Masz więcej pytań? Napisz do nas.