Nafarbienie to suma pokrycia farbami CMYK w danym miejscu projektu graficznego (dla typowego 4-kolorowego druku offsetowego). Wyrażana jest w procentach (co widać na powyższej ilustracji). Może wynosić od 0 do 400%.

W różnych specyfikacjach technicznych można spotkać inne nazwy tego parametru, np.
– suma składowych CMYK,
– sumaryczne pokrycie farbami,
– nasycenie farb,
a także skróty:
– TAC (total area coverage)
– TIC (total ink coverage).

Co to jest nafarbienie?

Powyższa ilustracja pokazuje, że nafarbienie zależy od wielkości pokrycia punktu rastrowego poszczególnych farb CMYK.
W najciemniejszych miejscach projektu nafarbienie zawsze będzie największe, ponieważ w tych miejscach będzie
największa ilość farby (cyan + magenta + yellow + black).

Maksymalne dopuszczalne nafarbienie w druku offsetowym zależy głównie od rodzaju zadrukowywanego papieru.
Materiały graficzne drukowane w „Gazecie Wyborczej” w technologii cold-set nie mogą mieć więcej niż 240% nafarbienia.
Kontrola nafarbienia ma wyjątkowo duże znaczenie szczególnie w druku na papierze gazetowym.

Dlaczego dbać o nafarbienie? – czytaj więcej

Masz więcej pytań? Napisz do nas.