Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Jak poprawić nafarbienie?

Najlepiej zastosować odpowiedni profil kolorystyczny ICC, najczęściej dostarczany przez drukarnię lub wydawnictwo. Warto z niego korzystać, ponieważ uwzględnia m.in. właściwości papieru, przyrost punktu rastrowego i maksymalne nafarbienie.

Taki profil dobierze optymalne wartości farb CMYK dla poszczególnych kolorów, dlatego możliwie najwierniej odwzoruje w druku kolory widziane na monitorze. Należy jednak pamiętać, że niektóre kolory z palety RGB nie są możliwe do odwzorowania w przestrzeni barw CMYK.

Dla papieru, na którym drukowana jest „Gazeta Wyborcza”, odpowiednim profilem kolorystycznym jest „Coldset_DG26_TIL225_K90_ModGB_2013.icc” pobierz.

Profil kolorystyczny ICC najlepiej włączyć w Photoshopie (Edycja>Ustawienia koloru>Przestrzenie robocze CMYK>Wczytaj CMYK…).
Zadziała on podczas zmiany palety barwnej RGB na CMYK
(Obraz>Tryb). Efekt widać na powyższej ilustracji.
Dla pewności w najciemniejszych miejscach warto jeszcze raz sprawdzić nafarbienie.

Co to jest nafarbienie? – czytaj więcej
Co to jest punkt rastrowy? – czytaj więcej
Co to jest overprint? – czytaj więcej

Masz więcej pytań? Napisz do nas.
Dlaczego dbać o nafarbienie?

Krótko mówiąc, dlatego, żeby wydrukowana publikacja zawierała wszystkie elementy dostrzegalne na monitorze na etapie projektowania.

Różne rodzaje papieru ze względu na swoje właściwości są w stanie przyjąć ograniczoną ilość farby. Jeśli jest jej więcej problemy
z wydrukowaniem mogą być ogromne (w skrajnych przypadkach nawet awaria maszyny drukującej), dlatego podczas weryfikacji technicznej projektu zwraca się szczególną uwagę na maksymalne nafarbienie. Jeśli jest przekroczone materiał odsyła się do poprawy.

Kontrola nafarbienia pomaga także mieć pewność, że wszystkie elementy zdjęcia, które widać na monitorze w trakcie projektowania, w druku także będą widoczne.
Powyższa ilustracja ukazuje jak zdjęcie z przekroczonym nafarbieniem wygląda na monitorze, a jak może wyglądać po wydrukowaniu na papierze gazetowym z dopuszczalnym narafbieniem 240%. Jak widać przekroczenie maksymalnego nafarbienia może powodować utratę ważnych szczegółów zdjęcia w tonach średnich. Ma tu znaczenie przyrostu punktu rastrowego o którym więcej pisaliśmy tutaj.

Jak poprawić nafarbienie? – czytaj więcej

Masz więcej pytań? Napisz do nas.
Co to jest nafarbienie?

Nafarbienie to suma pokrycia farbami CMYK w danym miejscu projektu graficznego (dla typowego 4-kolorowego druku offsetowego). Wyrażana jest w procentach (co widać na powyższej ilustracji). Może wynosić od 0 do 400%.

W różnych specyfikacjach technicznych można spotkać inne nazwy tego parametru, np.
– suma składowych CMYK,
– sumaryczne pokrycie farbami,
– nasycenie farb,
a także skróty:
– TAC (total area coverage)
– TIC (total ink coverage).

Co to jest nafarbienie?

Powyższa ilustracja pokazuje, że nafarbienie zależy od wielkości pokrycia punktu rastrowego poszczególnych farb CMYK.
W najciemniejszych miejscach projektu nafarbienie zawsze będzie największe, ponieważ w tych miejscach będzie
największa ilość farby (cyan + magenta + yellow + black).

Maksymalne dopuszczalne nafarbienie w druku offsetowym zależy głównie od rodzaju zadrukowywanego papieru.
Materiały graficzne drukowane w „Gazecie Wyborczej” w technologii cold-set nie mogą mieć więcej niż 240% nafarbienia.
Kontrola nafarbienia ma wyjątkowo duże znaczenie szczególnie w druku na papierze gazetowym.

Dlaczego dbać o nafarbienie? – czytaj więcej

Masz więcej pytań? Napisz do nas.